Спасяват агропроекти за 240 млн. евро

Спасяват агропроекти за 240 млн. евро


Не съществува риск да загубим 240 млн евро по европейската Програма за развитие на селските райони и до края на годината администрацията в Държавен фонд „Земеделие" ще работи на пълни обороти, заяви зам-министърът на земеделието и храните Явор Гечев
Според него ще се работи за спасяването на всеки лев, но ситуацията е усложнена, защото „сме в края на програмния период“ и ги няма буферите в предишните години, когато се е реагирало за приемането на проекти над договорените средства от ЕС... Виж целия текст

Приемът по 112 мярка за млади фермери ще бъде отворен

Приемът по 112 мярка за млади фермери ще бъде отворен


Ще бъде отворен приемът на проекти по мярка 112 през тази година, обяви министър Греков Средствата за първото плащане по проектите, които се одобрят, ще бъдат от бюджетите на Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”
    Заместник-министър Явор Гечев уточни, че на този етап сумата, която може да се осигури по мярката, е 20 млн... Виж целия текст

Мидена и рибовъдна ферма получиха над 710 хил. лева от програма „Рибарство”

Мидена и рибовъдна ферма получиха над 710 хил. лева от програма „Рибарство”


Разплащателната агенция изплати субсидии по Мярка 21 „Производствени инвестиции в аквакултурата” за два инвестиционни проекта по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР) Единият бенефициент получи окончателно плащане в размер на 133 166 лв... Виж целия текст

До 2 септември фонд „Земеделие” приема заявления за плащане по пчеларската програма

До 2 септември фонд „Земеделие” приема заявления за плащане по пчеларската програма


Kандидатите, които имат сключени договори по Националната програма по пчеларство и вече са изпълнили инвестициите си, могат да подават заявления за изплащане на финансовата помощ до 2 септември тази година Всички разходи, включени в заявленията, трябва да бъдат извършени до 31 август 2013 г... Виж целия текст

Предприятия и ферми получават над 163 млн. лева за модернизация от ПРСР

Предприятия и ферми получават над 163 млн. лева за модернизация от ПРСР


Средствата ще помогнат за осъществяването на инвестиции по 207 одобрени проекта по мерките 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)
   Подкрепените предложения по мярка 123 на предприятия от хранително-преработвателната промишленост са 204 на брой... Виж целия текст